Hotel Pullman Bucureti
sala NEW YORK

04

11

2019

16:30

Detalii eveniment


Plan urbanistic zonal sector 1

Dezbatere publica

Planul Urbanistic Zonal este un proiect ce are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituți publice etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localității din care face parte.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp și în funcție de fondurile disponibile):.

- organizarea rețelei stradale;

- zonificarea funcțională a terenurilor;

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;

- indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic și circulația terenurilor;

- delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, dacă acestea există în zona studiată;

- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice, dacă acestea există în zona studiată;

- reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții) incluse în regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului